EPDK şaşırttı

EPDK’nun, usulsüz fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ hakkında soruşturma açmasını değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Girişimi Dönem Sözcüsü Osman İlhan; “EPDK’nun bu duyarlı yaklaşımını, diğer dağıtım şirketleri için de göstermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.


EPDK şaşırttı

Tüketici Postası – Nilüfer Tuba Akman

İstanbul’da doğalgaz dağıtımı hizmeti veren İGDAŞ’ın, sayaçları mevzuatta öngörülen sürelerde okumadığını ve usulsüz fatura düzenlediği gerekçesiyle; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından İGDAŞ hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Tüketici Konfederasyonu Girişimi Dönem Sözcüsü Osman İlhan, “EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından doğalgaz abonelerinin bu usulsüz faturaları ödemek zorunda olmadıkları kamuoyuna açıklanmıştır. Mevzuata göre, sayaçların 25-35 günlük dönemi kapsayacak şekilde okunması ve faturanın düzenlenmesi gereklidir. Yaşanan pandemi nedeniyle İGDAŞ’ın, kimi aboneler için bu periyoda uygun sayaç okuma işlemi gerçekleştiremediği öne sürülmektedir” yorumuna yer verdi.

Yönetmelikte tüketiciye tanınan haklar bellidir

35 günlük sınırı aşan sayaç okunması ile düzenlenen faturanın mevzuata aykırı olduğunu ve usulsüz bir fatura nedeniyle tüketicinin ‘kabul edilemez, bariz ve anlaşılamaz’ bir zararından söz edilemeyeceğini vurgulayan Osman İlhan, gerçekleştirilmeyen bir tüketimin bedelinin talep edilemeyeceğini hatırlattı.

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 48. maddesi gereğince; sayacın okunamamış olması durumunda, ortalama ile belirlenecek fatura bedelinin, okunamayan ay sayısı kadar taksitlendirilmesi olanağının tüketiciye tanındığını belirten Osman İlhan; “Fatura itirazları tüketicinin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakla birlikte aynı yönetmeliğin 50. maddesine göre; itiraza konu olan tüketim miktarının, geçen yıl aynı dönemdeki tüketim miktarından fazla olması durumunda bir önceki yılın tüketim miktarının güncel bedeli ödenmesi, itirazın sonuçlanmasına kadar tüketiciyi korumaktadır” dedi.

 

Tüketicimiz, tüketici haklarının gerçek savunucuları ile defolu olanları ayırt eder

“Bu konuda, tüketici hakları konusunda savunuculuk ve uzmanlık iddiasında bulunan bazı kişilerin, tüketicide infial uyandıracak, kendisinden haksız para istendiği düşüncesine sevk ederek, panik oluşmasına neden olacak açıklamalarda bulunması, tüketici hakları mücadelesine zarar verecek nitelikte, sorumsuzluk örneğidir” diye konuşan Osman İlhan; Ülkemiz tüketici hareketinde yer alan ve sivil toplum örgütü ilkelerine sahip tüketici örgütlenmelerinin, otuz yıla yakın süre içerisinde hiçbir zaman herhangi bir siyasi veya ticari yaklaşım ile çıkara ev sahipliği yapmadıklarını ve ‘kullanışlı aptal’ olmaktan da özenle kaçındıklarını ifade eden İlhan; Ülkemiz tüketicisinin, tüketici haklarının gerçek savunucuları ile defolu olanları ayırt etmekte olduğunu ifade etti.

Son beş yıllık dönem içinde kaç firma hakkında soruşturma açıldığı açıklansın

Tüketiciden başvurular üzerine, EPDK’nun, süratle soruşturma açmasını ve soruşturma açtığını, kurum başkanının ağzından kamuoyuna duyurması gibi bir uygulama ile ilk kez karşılaştıklarını belirten Osman İlhan; sözlerine şöyle sürdürdü:

“Bu durum şaşkınlığa neden olsa da güzel bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz.

Bu güzel gelişmeden cesaret alarak, EPDK’nun görev ve yetki alanına giren elektrik, doğalgaz, petrol sektörlerinde; son beş yıllık dönem içinde kaç firma hakkında soruşturma açtığını, bu firmaların isimlerini, soruşturma sonucunda ulaşılan sonucu kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Zira bugüne kadar Bilgi Edinme Yasası kapsamında bu bilgilerin açıklanmasına ilişkin kuruma yöneltilen istemlerimiz, yasadaki çeşitli istisnalar gerekçe gösterilerek yanıtlanmamıştır.

Yine aynı cesaretle, örneğin; Ankara’da doğalgaz dağıtım hizmeti veren Başkent Doğalgaz hakkında tüketicilerden gelen binlerce yakınma üzerine EPDK’nun bugüne kadar hangi işlemleri yaptığını, ne gibi yaptırımlar uygulandığını da öğrenmek istiyoruz.

 

EPDK'nun kurum olarak saygınlığını korumak, tüketicinin ve piyasanın güvenini sarsmamak adına tüketici odaklı, ekonomik istikrara katkı yapacak sağduyuyu ve adil yaklaşımı göstereceğinden kuşkumuz bulunmamaktadır”