"Dolaylı vergiler mutlaka aşağıya çekilmeli"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Küçük “Anayasanın 172. Maddesi gereğince devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. Bu amaçla, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik olarak piyasa gözetimi ve denetimi daha etkin uygulanmalıdır” dedi.

"Dolaylı vergiler mutlaka aşağıya çekilmeli"
15 Mart 2019 - 15:52

15 Mart Dünya Tüketiciler günü nedeniyle Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük açıklama yaptı.  Üreticiden tüketiciye kadarki aşamalarda, özellikle gıda fiyatlarında çok fazla artış olduğunu belirten Küçük, “Tüketiciler ekonomik açıdan zarar görmekte. Üretimden tüketime kadar piyasanın etkin denetlenmesi, piyasanın kontrol edilmesi hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacaktır. Spekülatif fiyat artışlarına karşı tüketiciler korunmalı, piyasa gözetimi mutlaka sağlanmalıdır. Ürün fiyatlarındaki spekülatif artışlara karşı başlatılan denetimler ve gözetimler sürdürülmelidir. Tarladan sofraya kadarki süreçte hem üretici hem de tüketici mutlaka korunmalıdır” diye konuştu.

Tüketici hakem heyetleri güçlendirilmeli

Tüketicilerin doğrudan yasal hak arama yeri olan tüketici hakem heyetlerinin tüketicilerin maddi zararlarının giderilmesinin yanı sıra, satıcıların ve tüketicilerin bilinçlenmesi görevini de yerine getirdiğini ifade eden Küçük, “Tüketici hakem heyetleri sundukları hizmet açısından, devlet ile vatandaşı yakınlaştırma ve devlete olan güveni sağlama işlevi görmektedir. Tüketici hakem heyetleri daha da güçlendirilerek, tüketici sorunlarına “Arabuluculuk” müessesi kapsamında çözüm üretme girişiminden vazgeçilmelidir” dedi.

“Yeni bir yönetmelik hazırlanmalı”

Yürürlükteki Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hem bireysel tüketicileri hem de şirket gibi ticaret tüzel kişiliklerini kapsadığını hatırlatan Küçük, “Oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip bu yönetmelik, bireysel tüketiciler açısından anlaşılması zor ve karmaşıktır. Bireysel konut abonesi olan yani elektriği ticari amaçla kullanmayan bireysel tüketicilere yönelik yeni bir yönetmelik hazırlanarak, yönetmeliğin daha anlaşılır, daha sade bir hale getirilmesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

“Abonelik sözleşmelerini hemen imzalamayın”

Telefon, internet ve tv aboneliği gibi hizmetlerde, abonelik içeriği hakkında ayrıntılı bilgi almadan sözleşmelerin hemen imzalamayın diyen Küçük şöyle konuştu:

“Bilgi alınmalı, bilgi verilmesi istenmelidir. Özellikle taahhütlü aboneliklerde, aboneliğin süresi ile abonelikten vazgeçme, aboneliği sonlandırma halinde ödenecek cayma bedeli mutlaka öğrenilmelidir.”

Dolaylı vergi oranları mutlaka aşağıya çekilmelidir

Ülkemizde vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payının % 70’lere ulaştığını söyleyen Küçük, “Bu oran, vergi adaletini sağlamaktan uzak olup, Anayasanın mali güce göre vergi ödeme ilkesine de aykırıdır. Vergi yükü nihai tüketicilerin üzerinde kalmakta olup, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde dolaylı vergi oranları yeniden gözden geçirilerek, tüketiciler üzerindeki vergi yükü aşağıya çekilmelidir” diye ifade etti.

Tüketici daha da bilinçleniyor

Önceki yıllara nazaran tüketicilerin daha bilinçli hale geldiğini yasal haklarını kullanma ve hak arama konusunda daha dikkatli olduklarını belirten Küçük, “Elektronik ticaret ile birlikte, internet üzerinden yapılan satışlar artış göstermektedir. İnternet üzerinden özellikle sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler beraberinde sorunlar da getirmektedir. Bu kapsamda, internet üzerinden yapılan alışverişlerde, güvenilir kurumsal firmalar tercih edilmeli, internet üzerinden yapılan alışverişlerde, yasal olarak, alışveriş sonrası 14 gün içerisinde cayma hakkının bulunduğu unutulmamalıdır” diye hatırlattı.

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasaların sağlıklı işlemesi açısından, kamu gözetim ve denetiminin yanı sıra, tüketicilerin bilinç düzeylerinin artması ve tüketici örgütlerinin güçlenmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Küçük, “Bu açıdan 15 Mart Dünya Tüketici Gününde bu amaçlara yönelik faaliyet ve girişimlerin artmasını temenni ediyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.