Harcama bağımlısı mısınız?

Harcama bağımlısı mısınız?
05 Mayıs 2021 - 12:52

Zorunlu Alışveriş ve Harcama Bağımlılığı belirtileri

1- Peşin alamayacağı şeyleri taksitle almak.

2- Alışverişte satın aldığı şeyler ve harcamalar ile ilgili yalan söylemek.

3- Faturalar ve kart ekstreleri ile çok fazla vakit geçirmek.

4- Satın aldığı şeylerin bir çoğunu kullanmamak.

Bilgi için kaynak: Ticaret bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
 

Tüketici kimdir?

Tüketici: ‘Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi’

(Tıklayınız:  www.tuketicitv.com)
 

Alışveriş – Harcama BağımlılığıTP