Reklam

Konut Kredilerine YENİ düzenleme yaptı!

Konut Kredilerine YENİ düzenleme yaptı!
23 Haziran 2022 - 18:46
Reklam

BDDK ''Konut Kredilerinde ve Konut Teminatlı Kredilerde Uygulanacak Kredi Değer Oranı ve Azami Kredi Tutarı hk. Kurul Kararı (23/06/2022) Kurumumuz web sitesinde yayımlanmıştır.' başlıklı yeni duyuru yaptı.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 10249 Karar Tarihi: 23.06.2022
Kurulun 23.06.2022 tarihli toplantısında 21.06.2022 tarih ve E-24049440- 045.01[4/5]-53930 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine,

   
                 1 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile alt düzenlemelerine istinaden düzenlenen Enerji Kimlik Belgesine göre enerji sınıfı

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tüketici Postası