Reklam

O vergiler sıfırlansın

Türkiye’de faaliyet gösteren tüketici derneklerinin çatı kuruluşu dört tüketici federasyonu tarafından düzenlenen Tüketiciler Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. İstanbul'da toplanan Tüketiciler Konseyi zorunlu tüketimden alınan vergilerin 2019 yılı için sıfırlanmasını istedi.

O vergiler sıfırlansın
14 Mart 2019 - 22:06

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Tüketici ve Çevre hakları Federasyonu (TÜÇEDEF)’nun; 1996 yılından bu yana varlığını sürdüren Tüketici Konseyi’nin sivil özelliğini belirginleştirmek, yapılacak çalışmalar ile Türkiye’nin tüketici hareketine ilişkin ortak aklın üretilmesine katkı sağlamak” amacıyla çağrıcısı olduğu Tüketiciler Konseyi toplantısına; Tüketici örgütleri, Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul Barosu olmak üzere ilgili meslek odaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Kadıköy Belediyesi ile çok sayıda ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

TÖF Bileşeni Tüketiciler Derneği Onursal Başkanı Engin Başaran’ın başkanlığını yaptığı ve TBF temsilcisi Güldeğer Gökçek, TÜDEF temsilcisi Aydan Kara, TÜÇEDEF temsilcisi Aycan Can tarafından oluşan Divan Kurulu tarafından idare edilen toplantıda, fiyat artışları ve tüketiciye etkisi, tüketici yargısı ve arabuluculuk, 6502 Sayılı yasa uygulamaları ve sorunlar, tüketicinin temsili uygulamaları ve sorunları başlıklarından oluşan gündemler üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Konseyde katılımcılar tarafından oybirliği ile karar altına alınan Tüketiciler Konsey Sonuç Bildirgesi kamuoyuna sunuldu.

TÜKETİCİLER KONSEYİ SONUÇ BİLDİRGESİ

1-Tüketici hareketinin olmazsa olmaz unsuru tüketici örgütleridir. Tüketici örgütlenmesi -Anayasanın emredici düzenlemesi gereğince- kamu otoritesi tarafından desteklenmeli, tüketicinin örgütlenmesinin önündeki tüm engeller, örgütlenmeyi zorlaştıran uygulamalar kaldırılmalıdır.

2-Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yoksullaşan tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olarak tüketeceği gıda, enerji, su, ulaşım ve benzeri mal ve hizmetlerden alınan vergiler 2019 yılı sonuna kadar sıfırlanmalı ve devamında da evrensel tüketici haklarından olan “temel ihtiyaçların karşılanması” hakkı kapsamında, uygulanan vergi oranları, kalıcı olarak düşürülmelidir.

3-Fiyat artışlarından kaynaklanan sorunların çözümünde; geçici önlemlerden vazgeçilmeli, üretim ve tüketim kooperatifçiliğini özendirecek uygulamalar hızla yaşama geçirilmelidir. Özellikle gıda fiyatlarındaki istikrarsızlık ve fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için tarım alanlarının arttırılması, tohumun özelleştirilmesi uygulamasından vazgeçilmesi, çiftçinin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönünde düzenlemeler getirilmelidir.

4-Elektrik dağıtım bedeli içinde gizlenmiş bulunan kayıp/kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli gibi tüketicilerin haklı ve yoğun tepkisine neden olan uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.

5-Tüketicinin standartlara uygun, enerji/çevre duyarlı yerli ürün kullanımını destekleyici ve özendirici düzenlemeler yaşama geçirilmelidir.

6-Tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanması istenen zorunlu arabuluculuk uygulaması kabul edilemez niteliktedir. Güçsüz konumdaki tüketici ile güçlü konumda bulunan satıcı/sağlayıcıyı eşit kabul ederek, arabulucunun karşısına oturtmak Anayasa’ya ve tüketiciyi koruyan yasaların öz ve ruhuna aykırıdır. Zorunlu arabuluculuk, tüketicinin Anayasal güvence altındaki hak arama sürecini zorlaştıracak, engelleyecek niteliktedir. Bu nedenle bu yöndeki çalışmalar durdurulmalı, tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar için halen geçerli olan Tüketici Hakem heyeti ve Tüketici Mahkemeleri’nin verimlilik ve etkinliğini arttıracak düzenlemeler yapılmalıdır.

7-Yasa gereği tüketici örgütleri temsilcisinin üye olduğu BDDK, BTK, TAPDK, EPDK. ve benzeri denetleyici/düzenleyici tüm üst kuruluşlarda tüketici örgütlerinin temsili mutlaka sağlanmalı ve yıllardır yasaya aykırı uygulamaya son verilmelidir.

8-Kişisel verilerin gizliliği ve korunması önümüzdeki dönemde önemli bir sorun olarak kendini gösterecektir. Bu konuda teknolojideki gelişmelere paralel şekilde tüketici güvenliğini önceleyen önlemler üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.

9-Piyasada zayıf/güçsüz olan tüketicilerin “belirleyici ve doğal denetleyici” olarak yerini alması, sesini duyurabilmesi “ekonomide demokratikleşmeyi” sağlayan en önemli gelişme nedenlerinden biri olacaktır.

Bu bağlamda, tüm ekonomik düzenlemelerin merkezinde “tüketici” kimlikli vatandaşların ekonomik hakları gözetilmeli; onların satın alım güçlerini arttıracak, güvenli/sağlıklı çevre, gıda ve ürüne kolay erişimini sağlayacak politikalar oluşturulmalıdır. 

Tüketiciler Konseyi adına

Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu. (TÜÇEDEF)       

Genel Başkanı Osman İlhan

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF)

Genel Başkanı Fuat Engin

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)

Genel Başkanı Aziz Koçal

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz

(TP)