ÖNEMLİ: Satıcı - Satışa sunduğu ürünü satmak zorunda!

ÖNEMLİ: Satıcı - Satışa sunduğu ürünü satmak zorunda!
30 Mart 2021 - 00:00

-Tüketicileri en çok rahatsız eden konulardan birisidir, 'Satışa sunulan ürünü değişik gerekçelerle satmamak'.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdüdrlüğü, konuyla ilgili 'Bilinçli Tüketicimisiniz?' başlığıyla çok önemli bir bilgi paylaşımı yaptı. İşte, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdüdrlüğü'nün o bilgi paylaşımı.
 

SATICI - SATIŞA SUNDUĞU ÜRÜNÜ SATMAKTAN  KAÇINMAZ

- 'Vitrinde, rafta elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi  bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığını açıkça belirtilmiyorsa satıcı söz konusu malın satışından kaçınamaz; satışa konu ürün bir hizmetse bu hizmeti yetine getirmekten de haklı bir sebeb olmadıkça kaçınamaz.'

(Kaynak: Tüketicin,n Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdüdrlüğü)

TP