Perakende Ticaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Perakende Ticaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!
30 Aralık 2021 - 09:45
- Perakende Ticaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. Ayrıntıları aşağıda okuyabilirsiniz.

 
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
6/8/201629793
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-30/5/201730081
2-22/5/201830428
3-15/8/201830510
4-28/9/201830549
5-7/11/201830588
6-28/11/201830609
7-18/1/201930659
8-22/6/201930809
9-15/11/201930949
10-21/1/202031015
11-18/6/202031159
12-26/12/202031346
13-16/3/202131425
14-2/7/202131529

TP