Savaşın 'Gıda - Enerji fiyatlarına etkileri' ve bundan sonra ne olacak? Dünya Bankası!

Savaşın 'Gıda - Enerji fiyatlarına etkileri' ve bundan sonra ne olacak? Dünya Bankası!
27 Nisan 2022 - 18:54
- Daha maliyetli ticaret modellerine geçiş başladı; temiz enerjiye geçiş ertelenebilir. Ukrayna'daki savaş, emtia piyasalarında büyük bir şok yarattı; dünyaya göre, küresel ticaret, üretim ve tüketim kalıplarını değiştirerek fiyatları 2024'ün sonuna kadar tarihi yüksek seviyelerde tutacak şekilde değiştirdi.
 
Dünya Bankası son Emtia Piyasaları Görünüm raporu.
'Son iki yılda enerji fiyatlarındaki artış, 1973 petrol krizinden bu yana en büyük artış oldu. Rusya ve Ukrayna'nın büyük üreticisi olduğu gıda ürünleri ve üretim girdisi olarak doğal gaza dayanan gübre fiyatları 2008'den bu yana en büyük artış oldu.'

 

 

1970'lerden beri yaşadığımız en büyük emtia şoku

Dünya Bankası: “Genel olarak, bu 1970'lerden beri yaşadığımız en büyük emtia şoku. O zaman olduğu gibi, şok, gıda, yakıt ve gübre ticaretindeki kısıtlamalardaki artışla daha da kötüleşiyor”.

Dünya Bankası'nın Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Indermit Gill : “Bu gelişmeler stagflasyon hayaletini yükseltmeye başladı. Politika yapıcılar, ülke içinde ekonomik büyümeyi artırmak için her fırsatı değerlendirmeli ve küresel ekonomiye zarar verecek eylemlerden kaçınmalıdır.
 


- Savaşın Enerji fiyatlarına etkileri

Enerji fiyatlarının 2023 ve 2024'te gevşemeden önce 2022'de yüzde 50'den fazla artması bekleniyor. Tarım ve metaller de dahil olmak üzere enerji dışı fiyatların 2022'de yaklaşık yüzde 20 artması ve önümüzdeki yıllarda da ılımlı olması bekleniyor. Bununla birlikte, emtia fiyatlarının son beş yıllık ortalamanın oldukça üzerinde kalması bekleniyor. Uzatılmış bir savaş veya Rusya'ya ek yaptırımlar olması durumunda, fiyatlar şu anda öngörülenden daha yüksek ve daha değişken olabilir.

 

- Savaşın 'Brent ham petrol fiyatına' etkileri

Savaşla ilgili ticaret ve üretim kesintileri nedeniyle, Brent ham petrol fiyatının 2022'de varil başına ortalama 100 $, 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi ve 2021'e göre yüzde 40'tan fazla artış göstermesi bekleniyor. Fiyatların 92 $'a düşmesi bekleniyor. 2023'te - varil başına 60 dolarlık beş yıllık ortalamanın oldukça üzerinde. Doğal gaz fiyatlarının (Avrupa) 2022'de 2021'de olduğundan iki kat daha yüksek olması beklenirken, kömür fiyatlarının yüzde 80 daha yüksek olması ve her iki fiyatın da tüm zamanların en yüksek seviyesinde olması bekleniyor.

 

Ayhan Köse
Dünya Bankası Beklentiler Grubu Direktörü

Gıda ve enerji fiyatlarında ortaya çıkan artış, önemli bir insani ve ekonomik zarara yol açıyor
'Emtia piyasaları Ukrayna'daki savaş nedeniyle on yıllardır en büyük arz şoklarından birini yaşıyor. Gıda ve enerji fiyatlarında ortaya çıkan artış, önemli bir insani ve ekonomik zarara yol açıyor ve muhtemelen yoksulluğu azaltmadaki ilerlemeyi durduracak. Daha yüksek emtia fiyatları, dünya çapında zaten yüksek olan enflasyonist baskıları şiddetlendiriyor.'

 


- Savaşın BUĞDAY fiyatlarına etkileri

Buğday fiyatlarının yüzde 40'tan fazla artarak bu yıl nominal olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu, özellikle Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithalatına dayanan gelişmekte olan ekonomiler üzerinde baskı oluşturacaktır. Metal fiyatlarının 2023'te gevşemeden önce 2022'de yüzde 16 artması bekleniyor, ancak yüksek seviyelerde kalacak.

 

John Baffes
Dünya Bankası'nın Beklentiler Grubu Kıdemli Ekonomisti

'Gelişmekte olan ekonomilerde gıda üretiminde düşüşe yol açabilir'
'Emtia piyasaları muazzam bir baskı altında ve bazı emtia fiyatları nominal olarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı” dedi . “Bunun kalıcı zincirleme etkileri olacak. Enerji ve gübre gibi girdi fiyatlarındaki keskin artış, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde gıda üretiminde düşüşe yol açabilir. Daha düşük girdi kullanımı gıda üretimi ve kalitesi üzerinde baskı yaratacak ve gıda mevcudiyetini, kırsal gelirleri ve yoksulların geçim kaynaklarını etkileyecektir.'

 


- Savaşın Emtia Piyasalarına etkileri

Raporun Özeti, savaşın emtia piyasaları üzerindeki etkisinin derinlemesine bir araştırmasını sunuyor.  Ayrıca emtia piyasalarının geçmişte benzer şoklara nasıl tepki verdiğini de inceleniyor. Analiz, savaşın etkisinin en az iki nedenden dolayı önceki şoklardan daha uzun sürebileceğini ortaya koyuyor.

Birincisi, en çok etkilenen enerji emtialarını diğer fosil yakıtlarla ikame etmek için artık daha az yer var - çünkü fiyat artışları tüm yakıtları kapsıyor. İkincisi, bazı emtia fiyatlarındaki artış aynı zamanda diğer emtia fiyatlarını da artırıyor - yüksek doğal gaz fiyatları gübre fiyatlarını artırdı ve tarım fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı. Buna ek olarak, şimdiye kadarki politika tepkileri, talebi azaltmak ve alternatif arz kaynaklarını teşvik etmek için uzun vadeli önlemlerden ziyade, genellikle arz açıklarını ve fiyat baskılarını şiddetlendiren vergi indirimleri ve sübvansiyonlara odaklandı.

 

- Savaşın kömüre etkileri

Savaş aynı zamanda daha uzun süreli enflasyonla sonuçlanabilecek daha maliyetli ticaret kalıplarına da yol açıyor. Enerji ticaretinde büyük bir sapmaya neden olması bekleniyor. Örneğin, bazı ülkeler artık daha uzak yerlerden kömür tedariki arıyor. Aynı zamanda, bazı büyük kömür ithalatçıları, diğer büyük ihracatçılardan gelen talebi azaltırken Rusya'dan ithalatı hızlandırabilir. Raporda, bu sapmanın büyük olasılıkla daha maliyetli olacağı, çünkü daha uzun nakliye mesafeleri içerdiği ve kömürün hantal ve nakliyesi pahalı olduğu belirtiliyor. Doğal gaz ve petrolde de benzer sapmalar yaşanıyor.

Kısa vadede, daha yüksek fiyatlar, daha temiz enerji biçimlerine geçişi kesintiye uğratmak veya geciktirmekle tehdit ediyor. Birçok ülke fosil yakıt üretimini artırma planlarını açıkladı. Yüksek metal fiyatları, alüminyum ve pil kalitesinde nikel gibi metallere bağlı olan yenilenebilir enerji maliyetini de artırıyor.

Rapor, politika yapıcıları vatandaşlarına ve küresel ekonomiye verilen zararı en aza indirmek için derhal harekete geçmeye çağırıyor. Gıda ve yakıt sübvansiyonları yerine nakit transferleri, okul beslenme programları ve kamu iş programları gibi hedefli güvenlik ağı programları için çağrıda bulunuyor. Binaların hava koşullarına karşı korunması da dahil olmak üzere enerji verimliliğine yatırım yapmak kilit bir öncelik olmalıdır. Ayrıca ülkeleri yenilenebilir enerji gibi sıfır karbonlu enerji kaynaklarının gelişimini hızlandırmaya çağırıyor (Kaynak: Dünya Bankası, Wasshington)
 

Dünya Bankası son Emtia Piyasaları Görünüm raporu.
Raporun tamamını okumak için,


- tıklayın...
 
Kaynak: https://www.enerjiekonomisi.com/enerji-ve-gida-fiyatlarinda-yasanan-artis-onemli-bir-insani-ve-ekonomik-zarara-yol-aciyor/21346/