TBF Başkanı Deniz: Gözümüz fırsatçıların üzerinde!

TBF Başkanı Deniz: Gözümüz fırsatçıların üzerinde!
05 Ocak 2022 - 16:53
Bazı gıda ürünlerinin fiyatlarındaki anormalliği değerlendiren Tüke-tici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “uygulamayı, ortalama tüketicinin tespit etmesi olanaksızdır” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla il-gili şu açıklamayı yapmıştır:

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından yürütülen Market Endeksi çalışması kap-samında, 1 Ocak 2022’de yapılan tespitlerde bir zincir marketin şubesindeki kır-mızı mercimek ile ilgili sıradışı bir durum gözlemlenmiştir.

Bir önceki ay bu ürünle ilgili aynı markette yapılan tespitte fiyatının 9.90 TL. gö-rülmüş, ancak 1 Ocak 2022 tarihinde aynı marka, aynı gramaj ve aynı ambalaj içindeki ürünün 33,50 TL. olarak etiketlendiği, farklı bir barkod ile 9.90 TL’lık ürünün de rafta yer aldığı tespit edilmiştir.

Aradaki farkın oldukça sıradışı olması üzerine, market yetkililerinden bilgi isten-miş, market yetkilileri tarafından; her iki ürünün farklı ürünler olduğu iddia edilmiş, bu iddiaya karşın 33,50 TL. olan ürünün de, “müşteri memnuniyeti (!)” gerekçesiyle 9.90 TL’dan verilebileceği söylenmiş, ancak bu teklif tarafımızdan ka-bul edilmeyerek, kanıt olması için her iki ürün de satın alınmıştır.

Yine aynı market şubesinde, raflarda ürün olmasına karşın fiyat etiketinin olma-dığı da, kaydedilmiştir.

Yapılan bu tespitlerde ortaya çıkan ve tüketici aleyhine olan uygulamaların, orta-lama tüketici tarafından fark edilmesi oldukça zor olup milyonlarca tüketicinin cebinden haksız kazanç sağlanacaktır.

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından tespit edilen bu sıradışı ve haksız uygu-lamanın incelenmesi ve gerekli idari yaptırımların uygulanması için hem ürünü üreten firma,  hem de satan firma hakkında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korun-ması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne ayrı ayrı başvuruda bulunulmuştur.

Ülke ekonomisinde son derece ağır olumsuzlukların yaşandığı bir dönemde, bir yandan kamu otoriteleri, bir yandan tüketici örgütleri ve kamuoyu fırsatçılık, stokçuluk gibi kabul edilemez uygulamalara dikkat çekerken, tespit edilen bu anormallik tüketici vicdanında elbette karşılığını bulacaktır.

Tüketiciye mal ve hizmet sunan tüm satıcı ve sağlayıcılar bilmelidir ki; gözümüz etiketlerde, bekleme yerimiz rafların önüdür. Fırsatçılık yapmaya çalışanları tespit etmeye, ilgili kamu otoritelerine bildirmeye ve kamuoyuna teşhir etmeye devam edeceğiz.

Tüketici Postası