Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Haklarınızı Biliyor musunuz?

Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Haklarınızı Biliyor musunuz?
28 Mart 2021 - 11:24

Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Haklarınızı,

- Biliyor musunuz?


- Açık talebiniz olmadan kullandığınız kredi ile ilgili sigorta yaptırılmaz.

- Vadesi gelmemiş kredi borcunuzu erken ödeyerek kapatmak istediğinizde; kredi veren, erken ödenen miktara göre tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimi yapmak zorundadır.

- 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödenmeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkınız bulunmaktadır. Anca cayma hakkınızı kullandığınız takdirde, kredi anaparası ve geri ödemede bulunacağınız tarihe kadar işleyecek faizi kredi verene geri ödemeniz gerekir.

- Tüketicilerle gerçekleştirilen kredi işlemlerinde bileşik faiz uygulanması yasaktır.

- Tüketici kredisi sözleşmesini imzalamadan önce tarafınıza sözleşme koşullarını içeren bir bilgi formu verilmesi zorunludur, verilmezse istemeyi unutmayın.

- Tüketici kredisi kullanmadan önce banka veya finans kuruluşlarınca sunulan krediler arasında kendiniz için daha uygun olan krediyi seçerken çeşitli kredi ürünlerine ilişkin yıllık maliyet oranları karşılaştırması yapabilirsiniz.

- Yüz yüze gelmeden kurulan sözleşmeler hariç  tutulmak üzere, tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak kurulması zorunludur.

- Tüketici kredisi sözleşmenizin bir örneği, düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak alma hakkınız vardır.
 

'Bilinçli Tüketici misiniz?'

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetemi Genel Müdürlüğü, bu önemli bilgi paylaşımını 'Bilinçli Tüketici misiniz?' başlığı ve 'Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Haklarınızı Biliyor musunuz?' konusuyla paylaştı. 


Kaynak: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetemi Genel Müdürlüğü.

TP