Tüketici kredisi kullanımından caymak mümkün müdür?

Tüketici kredisi kullanımından caymak mümkün müdür?
08 Kasım 2020 - 16:26
Soru:
Tüketici kredisi kullanımından caymak mümkün müdür?

Cevap:
Evet, mümkündür. Tüketici on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart üstlenmeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalanması halinde, tüketici anaparayı ve kredi kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar geçen sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

TP