Reklam

TÜKETİCİNİN NABZI - "Yaşasın Tatil" mi?

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz: Tüketici Birliği Federasyonu tarafından Haziran 2022’den itibaren, Tüketicinin Nabzı adıyla her ay farklı bir temayı ele alan kamuoyu araştırması yapılması planlanmıştır.

TÜKETİCİNİN NABZI - "Yaşasın Tatil" mi?
30 Haziran 2022 - 09:31
Reklam

Tüketicilerin tatil tercihlerine ilişkin kamuoyu araştırması sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “salgın döneminin ardından, tüketici bu yıl da tatil yapamayacak” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: Tüketici Birliği Federasyonu tarafından Haziran 2022’den itibaren, Tüketicinin Nabzı adıyla her ay farklı bir temayı ele alan kamuoyu araştırması yapılması planlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Süphan Nâsır ve Araştırma Görevlisi Merve Kır yönetiminde yürütülen projenin ilk teması; “Yaşasın Tatil” mi?” başlığı ile gerçekleştirildi.

18-26 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan araştırma ile 442 tüketicinin, 2022 yaz mevsimindeki tatil yapma kararları belirlenmiş ve ayrıntılı sonuçlar üretilmiştir.

2021 Eylül ayından bu yana ülke ekonomisinde yaşanan derin kriz ve yüksek enflasyon ortamının getirdiği olumsuz koşullar ile tüketicilerin tatile çıkma tercihlerine ilişkin elde edilen veriler birbiriyle uyum göstermektedir.

2022 yılı yaz mevsiminde, tatile çıkmayacak olan ve yaz mevsimi başlamış olmasına karşın henüz bu konuda karar dahi veremeyen tüketicilerin oranı yüzde 71,70 olarak ölçülmüştür.

Bu çarpıcı sonuç dışında, gerek salgın dönemi kısıtlamaları ve gerekse daha sonra ülke ekonomisindeki bozulmalar nedeniyle tüketicilerin yüzde 61’i son bir yıl içinde; yüzde 44’ü ise son üç yıldır tatil yapamadıklarını belirtmektedirler.

Tatile ilişkin olumsuz tercihte bulunan tüketicilerin yüzde 70’i de, tatil için yeterli bütçelerinin olmadığını gerekçe olarak göstermektedirler.

Ülke ekonomisini etkisi altına alan yüksek enflasyon, belirsizlik ortamı ve fiyat artışlarının egemen olduğu ortamda, tüketicilerin büyük çoğunluğunun tatile uzak olmaları şaşırtıcı değildir.

Açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan yurttaş sayısının hızlı şekilde arttığı bu dönem, tüketici için elektrik, su, barınma ve gıda gibi zorunlu tüketimi karşılamaya çaba harcamasını zorunlu kılmakta, uygar her insanın temel haklarından olan dinlenme hakkının yerine getirilmesi olanağı bulunmamaktadır.'

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Süphan Nâsır ve Araştırma Görevlisi Merve Kır tarafından hazırlanan,

“Yaşasın Tatil” mi?”

 araştırmasının alt kırılımlarına ilişkin grafikler ve ayrıntılı analiz dosyası için

TIKLAYINEnerji Ekonomisi