Vergide adaletsizlikten önce dengesizlik var

Vergide adaletsizlikten önce dengesizlik var
25 Ekim 2020 - 23:57

Turhan Dik - Kamu alacakları için yeni bir yapılandırma yasası TBMM’de görüşülüyor. Torba yasa tasarısının TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu görüşmelerinde, tasarıya eklenen bir madde ile iğneden ipliğe tüm kamu alacakları için faiz indirimi, uzun vadeye yayılmış taksit olanağı getiriliyor. Son yıllarda ardı ardına çıkan yapılandırma yasaları bekleneni veriyor mu? Sorun aslında nerede? Tüm bunları Eski Hesap Uzmanı Bülent Soylan’a sorduk.

TP