Bugün
Reklam

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

31 Mart 2023 - 12:27
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boykot - TBF Başkanı Deniz...
Boykot - TBF Başkanı Deniz...

Ön ödemeli konut satın alırken;

1) Satıcının, projenin, projenin yapı ruhsatının bulunup bulunmadığının, tüketiciye anlatılan projenin belediyedeki kayıtlar ile uyumlu olup olmadığının araştırılması; taşınmazın tapu kayıtlarının incelenmesi gerektiğini,

2) Sözleşme tarihinden en az bir gün önce satıcının ön bilgilendirme formu ve eklerini tüketiciye vermesi gerektiğini,

3) Ödemeler karşılığında mutlaka teminat alınması ve hangi teminat yönteminin uygulanacağının sözleşme öncesinde teyit edilmesi gerektiğini,

4) Sözleşmenin resmi şekil şartının bulunduğunu, sözleşmenin noterde satış vaadi sözleşmesi şeklinde veya tapu müdürlüğünde kat irtifak tapusunun devri ile birlikte yazılı sözleşme ile yapılabileceğini, tarafların kendi aralarında yaptıkları yazılı sözleşmenin tüketiciyi korumayabileceğini, yazılı sözleşme yapılıyorsa mutlaka kat irtifak tapusunun devrinin de talep edilmesi gerektiğini,

5) Noterde yapılan satış vaadi sözleşmesinin taraflardan biri isterse tapu siciline şerh edilebileceğini, tüketicinin bu şerhi yaptırmasının fayda sağlayacağını,

6) Satıcı yükümlülüklerini yerine getirmezse tüketicinin teslime kadar tazminatsız ve cezasız sözleşmeden dönme hakkını kullanabileceğini,

7) Cayma ve sözleşmeden dönme haklarının noter kanalıyla kullanılması gerektiğini,

 

8) Fiili teslimin yapılmış olmasının veya tüketicinin konutta oturmaya başlamasının teslimin sağlandığı anlamına gelmediğini, tapu devrinin de yapılması gerektiğini, 9) Tüm bu hususlarda 6502 sayılı Kanunda ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte düzenlemeler bulunduğunu, gerek duyulması halinde düzenlemelerin incelenebileceğini biliyor musunuz?

Detaylı bilgi için: https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayin...

 

tp