Reklam

Yüksek benzin ve motorin fiyatları için çözüm önerisi - Tüketici Birliği Federasyonu yaptı!

Yüksek benzin ve motorin fiyatları için çözüm önerisi - Tüketici Birliği Federasyonu yaptı!
21 Haziran 2022 - 08:43
Reklam

- Yüksek Akaryakıt fiyatarı için çözüm önerisi... Akaryakıt fiyatlarındaki artışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “yaşanan olağanüstü dönemde, enflasyonla mücadele için Petrol Piyasası Yasasında değişiklik yapılmalıdır” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle küresel piyasalarda artan petrol fiyatları ve ülkemizdeki yüksek kur, akaryakıt ürünlerine yüksek oranda ve sürekli şekilde zam yapılmasına yol açmaktadır. Bu durum 2021 Eylül’den bu yana, ülke ekonomisinde yaşanan krizi beslemeye devam etmekte, ülke ekonomisinde yüksek enflasyon yaşanmaktadır.

5015 sayılı Petrol Piyasaları Yasası gereğince, akaryakıt fiyatları; “… en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre …” belirlenmektedir. Bu düzenlemeye göre, ülkemizin gereksinimi için dış piyasalardan alınan petrolden elde edilen akaryakıt ürünlerinin yut içindeki satış fiyatları, Akdeniz Havzası’nda oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. Teknik olarak; Platts European Market Scan da CIF MED (Genova/Lavera)’de, $/TON olarak yayınlanan günlük fiyatların ortalamasının, TCMB tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki ABD doları döviz satış kuru ve ürünün yoğunluğu ile çarpılması ile ürün fiyatı belirlenmektedir.

Oysaki ülkemizin gereksinimi olan petrolün bir kısmının başta Rusya olmak üzere, değişik piyasalardan ve daha az maliyetle sağlandığı bilinmektedir.

Dolayısıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü dönemin gereği, Petrol Piyasaları Yasasının 10. maddesinin değiştirilmesi yahut yasaya geçici madde eklenmesi suretiyle dışarıdan ithal edilen petrol ve ürünlerinin, yurt içinde satış fiyatlarının, ortalama maliyete göre belirlenmesi olanaklıdır. Maliyet bazlı fiyatlandırma çözümünün yaşama geçirilmesi durumunda, sürekli olarak yüksek oranda artan akaryakıt ürünleri fiyatları bakımından, tüketiciye olumlu yansımalar olacaktır.

Öte yandan yaşanan dönemin olağanüstülüğü nedeniyle akaryakıt ürünleri üzerindeki vergilerin asgari düzeye çekilmesi kaçınılmazdır. Her ne kadar akaryakıt ürünlerinden alınan dolaylı vergiler, merkezi bütçeyi ciddi şekilde fonlamakta ise de, ülke olarak yaşanılan ekonomik darboğazın toplumda oluşturmaya başladığı hasar dikkate alınarak, bu vergiler geçici süre için yeniden düzenlenmelidir.

Enflasyonla mücadele için ana girdi kalemi olan akaryakıt fiyatlarında, fiyat istikrarı sağlanmadan başarı elde edilmesi olanaksızdır.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan