"Bu sistem konutzedeler üretmeye devam edecek"

Yıllardır yaptıkları birikimlerle ya da borç altına girerek satın aldıkları evleri yıllardır teslim alamayan konut mağdurları artık çözüm istiyorlar. Mağdurların evlerine kavuşmaları önemli ancak daha da önemli olan başka mağdurların olmasını önlemek. Tüketici Hakları Merkezi (TÜ-MER) Genel Başkanı Fatih Dinler, Konut bitirme sigortası yaptırılmadan inşaat ruhsatı izni verilmemesi öncelikli ve zorunlu olmadığı sürece bu sistem konutzadeler üretmeye devam edecek dedi.

"Bu sistem konutzedeler üretmeye devam edecek"
21 Şubat 2019 - 21:04

Tüketici Postası – Nejla Sakınmaz

Tüketici Hakları Merkezi (TÜ-MER) Genel Başkanı Fatih Dinler birikimlerini ev Sahibi olmak için inşaat şirketlerine yatıran on binlerce konutzede farklı sebeplerden dolayı mağdur oldular diyerek, “Bu mağduriyetin başlıca sebepleri inşaat şirketlerinin iflas etmeleri, haklarında terör örgütü olmalarından dolayı soruşturma başlatılması. Bazı şirketler ruhsat almadığı halde inşaat faaliyetine başladığı için mağduriyet yaşattı” diye konuştu. Bazı firmaların inşaat aşamasında konkordato ilan ettiğini bir kısmının ise haklarında terör örgütü olması sebebiyle el konularak çözümsüz bırakıldığını ifade eden Dinler, “Ancak tüm bu şirketlere baktığımızda ortak noktaları İnşaat bitirme sigortalarının olmaması” dedi.


Ülkemizde bina tamamlama sigortası mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 42. maddesinde yer almaktadır diyen Dinler şöyle devam etti:”

“Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur ve Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz”

Konut bitirme sigortası olmadan ruhsat izni verilmiş”

Bu inşaat şirketlerine konut bitirme sigortası yasal zorunluluk olmasına rağmen yaptırılmadan inşaat ruhsatı izni verildiğinin altını çizen Dinler, “İnşaat başlamadan bu mevzuat zorunlu tutulsa bugün hiçbir mağduriyet yaşanmayacaktı. Çözüm odaklı ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla on binlerce konutzede hukuki süreç başlattı. Bazıları dolandırıcılık suçundan süreç başlattı. Bu mağdur olan tüketiciler hukuki sürecin bitmesini bekleyecek” diye konuştu.

Geçmişte maketten konut satışlarında birtakım düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Dinler, “Ancak yeterli gelmedi. Tekrar etmekte fayda var. Konut bitirme sigortası yaptırılmadan inşaat ruhsatı izni verilmemesi öncelikli ve zorunlu olmadığı sürece bu sistem konutzedeler üretmeye devam edecek” diyerek sözlerini bitirdi. 

Ev mi aldılar dert mi?

Komşu olamadan dert ortağı oldular

"Manzarasını bile kontrol ederek aldım"

"Dairelerimizi başkalarına satıyorlar"

Engin Yeşil: Kasten yapılmış bir hatamız yok

"Devlet taraf olmalı"