#koprugecismagdurlarinin cezaları silindi

Mecliste görüşülüp onaylanan Torba Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Yasa ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen yasaklı araçlara kesilen cezalar silindi, hurda araç indiriminde tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.

#koprugecismagdurlarinin cezaları silindi
12 Haziran 2019 - 11:40

Birçok vatandaşın beklediği Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe girdi. Torba Yasa ile hurda indiriminde tutar 10 bin liradan 15 liraya çıkarılırken, 15 Temmuz şehitler Köprüsünden geçen panelvan, kamyonet tipi araçlara kesilen cezalar silindi.

Hurda indirimine ilişkin madde: 

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir."

Köprü cezalarına ilişkin madde:

 "GEÇİCİ MADDE 5 – 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği       tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz       Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası    uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir."

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.