Engin Güner

Engin Güner


İlgilisine İlgisizine Duyuru

01 Kasım 2018 - 09:28

Yollar, kaldırımlar, üstgeçitler, altgeçitler, su kıyıları ve hatta otoyollar seyyarın, (sözüm ona) esnafın, arsızın, mafyanın, berduşun işgali altında…

 

Türlü şekillerde karşımıza çıkıyorlar. Kimisi dükkânlarından taşıyor, kimisi yol kenarlarında arabalarda kahvaltı satıyor, kimi kokoreç… Say say bitmez. Midye dolmacısı, tüfekle balona attıranı, deynekçisi, köftecisi…

 

Yıllardan beri anlatıyoruz. Bunlardan hiçbirine müsaade edilmemesi gerekiyor. İzinleri yok, vergi ödemiyorlar, vatandaşın sağlığını ve kamu düzenini bozuyorlar. Kayıtlı işletmeler (hele ki şu zamanlarda) personel ücretleri, vergi, sigorta, elektrik, su, gaz parası, kredi taksiti ödemekten nefes alamazken, memleketin bütçesine bir kuruşluk katkıları olmayanlar, milletin vergisiyle imar edilen ve bakımları yapılan ortak alanları babalarının malı gibi kullanıyorlar.

 

Sokaktaki adama maliyeci, sigortacı ya da gıda denetçilerinin dokunmaması bir yere kadar anlaşılabilir. Ancak sokaklarımızı emanet ettiğimiz belediyeler neden dokunmaz, bunu anlamak pek mümkün değil.Belediyenin tek görevi vergi ve çöp toplamak mıdır?

 

Bu konuda Belediye Gelirleri Kanunu çok açık… Kanunu’nun 52. Maddesine göre; belediye sınırları içinde yetkili mercilerden usulüne uygun izin alanlar geçici olarak satış yapabilir ve bu işgaliyeye tabidir. İzinsiz işgal mükellefiyeti ortadan kaldırmaz.

 

Yine Belediye Gelirleri Kanunu’nun 99. Maddesi “Gerekli harçları tamamen almadan iş gören görevliler, harcın ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumludur” demektedir.

 

Bunlar, kanunun amir hükümleridir. Keyfiyete bağlı değildir. Yerine getirilmezse…. Bu konuda da Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi var. Madde şöyle:

 

Görevi kötüye kullanma

  1. Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

İlgililerine, ilgisizlerine duyurulur. Mahalli seçimler yaklaşıyor. Onlar da duymuyorsa, karar halkındır.