Engin Güner

Engin Güner


Kayıp – Kaçak

11 Temmuz 2018 - 08:53

Hemen aklınıza elektrik faturaları geldi, değil mi? Yok, yok, öyle değil… Bunun da bedeli tüketiciden çıkıyor. Ama sadece para olarak değil…

Diğer tüm ticaret erbabı gibi, dışarıda yemek yediğiniz işletmelerin de kayıt içinde olması ve bunun gerekliliklerine göre çalışması gerekir. Gıda işletmesinin kayıt içinde olması ve bunun gerekliliklerine uyması ne demektir?

  • Vergi Dairesi, Belediye, SGK, Tarım, Ticaret/Sanayi/Esnaf Odaları’na kaydolmak, gerekli izinleri almak,
  • Bu izinleri almak için harç ve yıllık aidat ödemek,
  • Sigortalı personel çalıştırmak ve bunlar için her ay SGK Primi ve Vergi yatırmak,
  • Elde edilen hasılat üzerinden her ay KDV ödemek,
  • Aylık kiranın % 25’ini stopaj olarak ödemek,
  • Ayrıca her yıl Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi ödemek,
  • Yemek çekleri ya da kartlarıyla satış yapılıyorsa, servis sağlayıcılara düzenli komisyon ödemek.

Sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Sokaklarda araçların içinde, el arabalarında, tablalarda ya da kıyıda köşede kalmış dükkânlarda kayıtsız-kuyutsuz çalışanlar bunların hiçbirini ödemiyor.

Yerine getirilen her bir zorunluluk kayıtiçi işletmelere maliyet ve rekabet zorluğu getirirken, kayıttan kaçırılan her bir zorunluluk yapanın yanına kâr olarak kalıyor. Denetimsizlik, gıda güvenliği ve halk sağlığının zafiyete uğraması işin bir diğer sorunlu ve sorunlu olduğu kadar da riskli yanı…

Kayıtlı lokantacı ve bu lokantalarda hesap ödeyen sizler her türlü vergiyi ödeyin. Devlet sizden aldığı vergilerle; yol yapsın, hastane yapsın, güvenliği sağlasın. Kamyonetlerden, el arabalarından, tablalardan devletin yapıp, güvenliğini sağladığı yollarda beş kuruş ödemeden kahvaltı, nohut-pilav, midye dolma, kokoreç, kebap, mısır satıp haksız kazanç elde edenler milletin sağlığını bozsunlar. Devlet bunlardan vergi alamadığı için taraftan gelir kaybına uğrarken, diğer taraftan da bunların hasta ettiği insanları tedavi etmeye çalışsın.

Aşağıdaki seyyar satıcı 6 yıldan buyana, İstanbul’da aynı yerde faaliyet gösteriyor. Her sabah 6:30’da gelip, 11:30’da tezgahı topluyor. Kira, stopaj, vergi, elektrik, su, doğalgaz, harç, aidat, yapılandırma yok. Ruhsat yok, kayıt belgesi yok, fiş yok, fatura yok. Sadece gıda maliyeti ile kendisinin ve arabanın içindeki eşinin elinin emeği. 6 yılda 5 kez Bimer’e, 2 kez Cimer’e, 2 kez Büyükşehir Belediyesi’ne, 1 kez İlçe Belediyesi’ne, 1 kez de ilçe belediye başkanının mensup olduğu partiye şikayet… Sonuç? Sonuç, satışa devam.